Lupita: Njedug Maneh

Kali ini saya ingin bercerita dalam bahasa jawa yang dimix dengan bahasa madura, yaaa itulah bahasa Wina Rukmayuniarti alias Nia… hehe. Bukan bermaksud menggosip tentang orang yang saya ceritakan, karena saya takut sama Allah. Saya hanya ingin menceritakan bagian berkesannya saja. Itu saja.
This story, lho, kok pake bahasa inggris. Ulangi..Crita iki dudu critaku, tapi critane wong liya sing tekan neng kupingku. Kok isa…? Yoi, liwat kupinge si masku trus jebule tekan pisan neng kupingku. Crita santai kayak di pantai bukan panik kayak di klinik, sebuah obrolan siang.
Critane ono menungso, wong wadon, anggep wae jenenge sapa ya…? Hmm, piye nek e ta’jenengi Lupita. Keren kan, anggep wae keren yooo…? Lupita wonge sangar cak! Dempal bek e ya bosone.. hehe [lebai kah…?]
Nah, nalika numpak bis mabur trus mudhun neng bandara, mbiyen kan lawange TKI lan penumpang sing sa’liyane TKI kan sejeh… Lha, karo bapak-bapak sing njogo bandara  dikongkon liwat lawange TKI, padahal kan mbak Lupita dudu TKI [beh, perawakane kaya TKI opo ya…?]
Trussss, si mbak Lupita kuwi yen numpak sepedha motor koyo sepur mabur. Nggak gumun, si mbak Lupita iki tau nubruk montor ngarepe, yo kuwi saking ngebute [pengen dadi pembalab paling yo..?]

Supire montor metu: ”$#(*&^?>@**&^+))” [wes intine ngamuk-ngamuk gara-gara montore ditubruk]

Mbak Lupita ngrungokke. Tapi gak suwiiii…..

…bRuAAAaaaaakkKKKK…

“Njedug Maneh”

<gara-gara gigi 1 ne durung di-nol-ke, hehe–seperti kebiasaan saya yang mematikan mesin sepeda motor dalam keadaan tidak nol alias dalam keadaan gigi 1–hehe >

Si supire wes males, bablas langsung, ora nggatekno mbak Lupita. Hehe..

Mbak Lupita, Mbak Lupita… 😉

*sepurane sing ora mudheng boso jowo, lagi pengen berjowo-jowo ria kiy*

Kali ini saya ingin bercerita dalam bahasa jawa yang dimix dengan bahasa madura, yaaa itulah bahasa Wina Rukmayuniarti alias Nia… hehe. Bukan bermaksud menggosip tentang orang yang saya ceritakan, karena saya takut sama Allah. Saya hanya ingin menceritakan bagian berkesannya saja. Itu saja.

This story, lho, kok pake bahasa inggris. Ulangi..Crita iki dudu critaku, tapi critane wong liya sing tekan neng kupingku. Kok isa…? Yoi, liwat kupinge si masku trus jebule tekan pisan neng kupingku.
Critane ono menungso, wong wadon, anggep wae jenenge sapa ya…? Hmm, piye nek e ta’jenengi Lupita. Keren kan, anggep wae keren yooo…?

Lupita wonge sangar cak. Dempal bek e ya bosone.. hehe [lebai kah…?]

Nah, nalika numpak bis mabur trus mudhun neng bandara, mbiyen kan lawange TKI lan penumpang sing sa’liyane TKI kan sejeh… Lha, karo bapak-bapak sing njogo bandara  dikongkon liwat lawange TKI, padahal kan mbak Lupita dudu TKI [beh, perawakane kaya TKI opo ya…?]

Trus, si mbak Lupita kuwi yen numpak sepedha motor koyo sepur mabur. Nggak gumun, si mbak Lupita iki tau nubruk montor ngarepe, yo kuwi saking ngebute [pengen dadi pembalab paling yo..?]

Supire montor metu: ”$#(*&^?>@**&^+))” [wes intine ngamuk-ngamuk gara-gara montore nubruk]

Mbak Lupita ngrungokke. Tapi gak suwi.

…bRuAAAaaaaakkKKKK…

“Njedug Maneh”

Si supire wes males, bablas langsung, ora nggatekno mbak Lupita. Hehe..

Mbak Lupita, Mbak Lupita…

*sepurane sing ora mudheng boso jowo, lagi pengen berjowo-jowo ria kiy*

NgLeyeh e Teras

Sebuah dialog dengan diri sendiri… Menggunakan bahasa jawa dan bahasa madura yang agak kaccauuu…

Jangan membaca kecuali didampingi Kakak Wina… (hehe, kayak di tipi-tipi…)

 

Ngleyeh dhisik ah, ngleyeh soko kauripan (sepur Kahuripan opo?) sing nggarai ngelu…

Arapa mak sakek céthak?

Sa’jane aku ya ra nggawe ngelu, tapi, kadang-kadang ki ketularan wong-wong sing saben arep nyapo-nyapo isih dipikir… Aku lak yo melu mikir to yo…

Haha, mak bede odik tak mekker? Ye paste mekker, bing…

Ono yo, perasaan, ket dhisik aku ga mikir secara mendalam dan mendetail, yo spontan uhuy wae… Asal nyeplos ngono, asbun bangetlah, mari ngono lék ditakoni, ra iso njawab, mesthi ngomong: nggak tau, nggak ngerti. Tapi kakehan bener kuwi, saking ae ra ono alasan pendukung yang mantaph, dadi rodo’ ngambang dan ra meyakinkan…

Jeriyya kan ca’en perasaan bing, aslena ye nyamana mekker jih… Kabbih manossa mekker, men tak mekker ye tak odik..

Hmmm, iyo se, bener pisan… Hehe…

Iyelah, masa’ tak engak… Cobak, apa se ngabideagi manossa bi’ se laenna?

Utek…

Iye bener jih, terros, otek egebei apa?

Digawe mikir, nyimpen ilmu, nggawe mbeda’no sing benner lan sing salah…

Nah, jeriyya ngerte… Pajet ye, je’ du-mabudhu ra…

Haha, kadang-kadang ngapusi sok bodho ra popo…

Iye, mare rua pas budhu ongguh…

Yo ojo sampe, mula’no kan wes diilingno iki…

Iye, je’ pera’ masok kopeng kanan, kaluar kopeng kacer… Apa pole pas mental…

Hehe, kiro-kiro yo opo?

Ooo, pajet ye… Du-mabudhu…

Hehe…

Je’ pera’ haha, hehe, haha, hehe…

Bbbehh, terros esoroh de’remma?

Tak osah atanya… Abenta ka tangan… (dengan gaya seperti: talk to my hand!!!)